"Hedefimiz, daha temiz Erenler"
Rüstemler’de Asfalt Sevinci
Çaykışla adını finale yazdırdı

Net'te,Aile Anayasası anlatıldıHaber Tarihi : 11 Nisan 2012 00:17

Röportaj

"Her pazartesi günü canlı olarak yayınlanan “İş ve İnsan” konulu programda “Aile Anayasası” konusu üzerinde duruldu. "


SAKARYA’DAKİ FİRMALARDA BÜTÜNSELLİK VE BİRLİKTELİK EKSİK

Her pazartesi günü canlı olarak yayınlanan “İş ve İnsan” konulu programda “Aile Anayasası” konusu üzerinde duruldu.

Tamer Turgut ve Hüseyin Balta’nın hazırlayıp sundukları programda, mesaj ve e-posta aracılığıyla sorulan birçok soruya cevap verildi.

Sakarya’daki firmalar, bir Konya, Gaziantep veya bir Kayseri gibi değiller. Aile şirketleri konusunda yeterli birliktelik ve bütünselliği sağlayamıyorlar. Sakarya kozmopolit yapısı buna engel oluyor.
Gürcü, Çerkeş, Abaza, Manav gibi zengin ve çeşitli yapılara sahip oldukları halde, ikinci kuşağa devreden firmaların sayısı oldukça az. Aile Anayasasının tanımının ve kaç bölümden oluştuğu konusu irdelenirken, çeşitli istatistikî verilerden de yararlanıldı.

Bu anayasa 4 bölüm ve 30 maddeden oluşmaktadır. “Genel Hükümler” başlığını taşıyan birinci Bölümde anayasada geçen tanımlar, Anayasanın gerekçesi, amacı, ailenin var oluş nedeni, ilkeleri, değerleri ve aile içi ilişkiler yer almaktadır.“Çalışma İlişkilerinin” ele alındığı

İkinci
Bölümde şirketlerin genel insan kaynakları politikası, aile dışından ya da aile üyelerinden oluşan çalışan ve yöneticilere ilişkin düzenlemeler, şirkette görev alan aile üyelerinin uymaları gereken kurallar ve markanın korunması konusu ele alınmıştır.

Anayasanın üçüncü
Bölümü aile toplantılarına, aile konseyi ve üyelerine, konseyin çalışma şekil ve görevlerine ve şirketin diğer organlarına ilişkin tanımların ve hükümlerin yer aldığı “İdari yapılanmaya” ayrılmıştır.

“Mülkiyet” başlığını taşıyan son bölüm ise şirketin sermaye yapısı ve bu yapıda meydana gelebilecek değişimlere ilişkin düzenlemeler, ortakların durumları, aile üyelerine ait gayrimenkuller ve ilaveten ailenin aile içi ve aile dışı sosyal sorumluluk projelerini ve politika konularını içermektedir.

Amaç
Bu belgenin amacı, ailenin ve sahip olunan şirketlerin ve ailenin sahip olduğu mülkiyetin geleceği açısından, aile üyelerinin gerek kendi aralarında gerekse şirketler ve çalışanlarla ilişkilerinin çerçevesinin belirlenmesi, karşılıklı görev, yetki ve sorumlulukların ortaya konulmasıdır. Bu şekilde aile ile iş etkileşiminin netleştirilmesi, bu ilişkilerin belirli bir sistematiğe kavuşturulması ve herkesin üzerinde uzlaştığı bir aile anayasasının oluşturulması suretiyle kurumun başarılı ve verimli bir biçimde çalışması ve kurumun kuşaklar boyunca yaşaması planlanmış ve hedeflenmiştir.

Şirketlerin uzun yıllar yaşaması için işin yeni kuşaklara devrinin belirli bir sistematik dâhilinde yapılması gerekliliğine inanıyoruz. Aile ve işle ilgili tüm ilişkilerde bu belgenin esas alınmasının karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı, aile bağlarını güçlendiren, aile üyeleri, çalışanlar ve tüm şirket paydaşları ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyulan, etkin, verimli ve mutlu bir şirket ortamının oluşturulmasına ve devamına katkıda bulunacağına inanıyoruz.

İlkeler
Bizler, aileye yüksek yaşam standardı sağlayan şirketlerimize gerekli önemin verilmesinin farkındayız. Bu açıdan ortakların kişisel bakış açılarından önce işin ve kurumun ihtiyaçları öne çıkarılmalı, ortaklar tarafsızlıklarını koruyarak alınan kararların arkasında durmalarıdır.

Şirketlerimizin çıkarlarının aile çıkarlarının önünde tutulması, uzun vadede aile çıkarlarının da güvence altında olmasını sağlayacaktır. Bu değeri çocuklarımız, torunlarımız, çalışanlarımız ve toplum için korumayı ve geliştirmeyi temel amaç edinmiş bulunmaktayız. Böylelikle ülkemizin refah ve mutluluğuna en fazla ve en anlamlı katkıyı yapacağımıza gönülden inanıyoruz.

Bugün sahip olduğumuz şirketlerin yine aile bünyesinde kalması, yenilerinin kurulması ve geliştirilmesi hedeflerimiz arasındadır. Yürüttüğümüz her faaliyetin yasalar, sosyal sorumluluk ve etik ilkeler çerçevesinde kalmasına azami özeni göstermek yaşamsal bir önem taşımaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası Aile olarak insana değer veriyoruz ve insanı kurumun en değerli kaynağı olarak görüyoruz. Buna göre insanın şirketi ileriye götürecek en önemli güç olduğunun ve her çalışanımızın bir insan olduğunun farkındayız. Aynı zamanda tüm aile üyeleri ve profesyonel yöneticiler de aynı zamanda birer şirket çalışanıdırlar.

Çalışanlar şirketlerimizin uzun vadeli başarısındaki en önemli öğedir. Bu nedenle, çalışanların işlerini severek, azimle ve verimli bir şekilde getirmelerini sağlayacak mutlu ortamların yaratılması ve özendiricilerin geliştirilmesi gereklidir. Böylece işi sahiplenen ve sorumluluk alan çalışanlara sahip olmak mümkün olacaktır.

Tüm çalışanların kendi çıkarlarıyla şirketin ve şirket paydaşlarının (müşteriler, tedarikçiler, devlet, çalışanlar, sivil toplum kuruluşları gibi) çıkarları arasında bir paralellik olduğunu anlaması için çaba gösterilmelidir. Tüm şirket çalışanları şirket için değer üretmek durumundadır. Tüm çalışanların performansları ölçüme tabidir.

Tüm çalışanlar sorumlu veya görevli olduğu alanlarda şirkete hesap vermekle yükümlüdür. Aile Konseyi ve yönetim kurulu çalışanların şirketle olan ilişkilerinde dengeyi sağlar.
Sürekli eğitim amaçlanmıştır.

Profesyonel Yönetim
Şirket faaliyetlerinin yönetiminde ve yürütülmesinde profesyonellik ön plandadır. Profesyonellikten kasıt, objektif ölçülerin, somut verilerin, bilgi ve deneyimin karar almada temel yol gösterici olmasıdır. Başarılı bir şirket yönetimi için aile içi dengelerin gözetilmesinden ziyade iş yaşamında genel kabul görmüş kural ve yöntemlere uygun hareket edilmelidir.

Aile üyeleri ve diğer çalışanlarla ilişkilerde şeffaflık, doğruluk, güven, saygı ve adalet ön plandadır. Profesyonellik ilkesi gereğince, aile üyesi personelin seçimi, atanması, yükseltilmesi, görev yeri değişikliği yapılması, ödüllendirilmesi, gelecek kuşakların şirket yönetiminde görev alması kararları bilgi, deneyim, performans ve liyakat ölçülerine göre yapılacaktır.

Şirket sorumluları ve yöneticileri ortakların muvafakati olmadan şirketin faaliyet gösterdiği iş dalında ne kendisi ne de başkası adına iş göremez, ortak olamaz. Şirketlere rakip olacak veya şirketlerin iş akışını zorlaştıracak veya şirketlere dolaylı da olsa zarar verebilecek herhangi bir faaliyette bulunamaz. Şirketlerin teknik ve ticari bilgilerini başka kurumlarla paylaşamaz.
Bu konu hukuki olarak güvence altına alınmıştır.

Yönetim Kurulu: Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ana sözleşme ile haiz olduğu yetki ve idare işlerini genel müdüre bırakabilir. Genel müdürü şirketi temsile ve ilzama yetkili kılabilir. Yönetim kurulu Aile Konseyi tarafından seçilir.
Yönetim Kurulu şirketlerin günlük sevk ve idaresini yanı sıra uzun vadeli şirket amaçlarına ulaşmak ve kurumun tamamına ışık tutacak stratejileri geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmak ve bu çalışmalarla ilgili olarak aile konseyine bilgi vermekle yükümlüdürler.

Yönetim Kurulu üyeleri şirkete ve ortaklarına karşı hesap vermek zorundadır.
Yönetim Kurulunun 3 temel görevi
1-Ortakların çıkarlarını temsil etmek ve korumak
2-Şirketin uzun vadeli stratejik gündemini oluşturmak
3-Genel müdürün birincil danışmanı olmak ve genel müdürü denetlemek

Yönetim kurulunda aile üyeleri ve/veya profesyonel kişiler görev alabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ve performansları, tazminatlar Konsey tarafından belirlenir.
Yönetim kurulu üyeleri aralarında anlaşarak şirket temsilci ya da temsilcilerini seçerler. Yönetim kurulu üyeleri arasında eğitim, beceri ve yeteneğe dayalı bir görev bölümü ve sorumluluk paylaşımı yapılır.

Yönetim Kurulunda finansal danışmanlar (mali müşavirler) ,yeminli mali müşavirler, hukuk danışmanları (avukatlar) , ve diğer danışmanlar görev alamazlar. Gerektiğinde yönetim kuruluna misafir olarak davet edilerek fikirleri alınabilir. Grubumuz şirketlerinde aylıklı ücretli ve tam zamanlı olarak çalışan profesyoneller istisnadır.

RADYONET- İŞ VE İNSAN
 

Foto Galeri

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Yorumda yasal sorumluluk yorum yapan kişiye aittir. Medyaerenler.com sorumlu değildir. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında yorum gönderen muhataplarına dava açılabilmektedir. Yorum şikayet konusu olduğunda ,yazılı talep halinde adli makamlara bu yorumların IP adresleri verilmektedir.